Comitè editorial

Direcció

Enoch Albertí i Rovira
Catedràtic de dret constitucional, Universitat de Barcelona

Secretariat

Joan Lluís Pérez Francesch
Professor titular de dret constitucional, acreditat a catedràtic, Universitat Autònoma de Barcelona

Consell de redacció

Antoni Abat i Ninet
Catedràtic de dret constitucional, Universitat de Copenhagen

Jordi Argelaguet i Argemí
Professor titular de ciència política, Universitat Autònoma de Barcelona i director del Centre d'Estudis d'Opinió, Generalitat de Catalunya

Mercè Barceló i Serramalera
Catedràtica de dret constitucional, Universitat Autònoma de Barcelona

Alfredo Galán Galán
Professor titular de dret administratiu, acreditat a catedràtic, Universitat de Barcelona

Alfons González i Bondia
Professor titular de dret internacional públic, Universitat Rovira i Virgili

Jaume Magre i Ferran
Professor titular de ciència política, Universitat de Barcelona

Joan Vergés i Gifra
Professor titular de filosofia moral i política i director de la Càtedra Ferrater Mora, Universitat de Girona

Josep Maria Vilajosana i Rubio
Catedràtic de filosofia del dret, Universitat Pompeu Fabra

Coordinació del Blog de la RCDP

Argèlia Queralt Jiménez
Professora agregada de dret constitucional, Universitat de Barcelona

Consell Assessor

Victoria Abellán Honrrubia
Catedràtica de dret internacional públic, Universitat de Barcelona

Antonia Agulló Agüero
Catedràtica de dret financer i tributari, Universitat Pompeu Fabra

Miguel Ángel Aparicio Pérez
Catedràtic de dret constitucional, Universitat de Barcelona

Xavier Arbós Marín
Catedràtic de dret constitucional, Universitat de Barcelona

Enric Argullol i Murgadas
Catedràtic de dret administratiu, Universitat Pompeu Fabra

M. Dolores Arias Abellán
Catedràtica de dret financer i tributari, Universitat Autònoma de Barcelona

Manuel Ballbé Mallol
Catedràtic de dret administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona

Antoni Bayona Rocamora
Professor titular de dret administratiu, Universitat Pompeu Fabra

Andrés Betancor Rodríguez
Catedràtic de dret administratiu, Universitat Pompeu Fabra

Carles Boix
Catedràtic de política i afers públics, Universitat de Princeton

Núria Bosch Roca
Catedràtica d’hisenda pública, Universitat de Barcelona

Quim Brugué Torruella
Catedràtic de ciència política i de l'administració, Universitat de Girona

Jordi Capo Giol
Catedràtic de ciència política i de l’Administració, Universitat de Barcelona

Francesc de Carreras Serra
Catedràtic de dret constitucional, Universitat Autònoma de Barcelona

Marc Carrillo López
Catedràtic de dret constitucional, Universitat Pompeu Fabra

Paolo Carrozza
Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa

Oriol Casanovas i la Rosa
Catedràtic de dret internacional públic, Universitat Pompeu Fabra

M. Eugènia Cuenca i Valero
Advocada

Antonio D'Atena
Professore ordinario di diritto costituzionale, Università di Roma

Cristoph Degenhart
Ordinarius für Staats- und Verwaltungsrecht, Direktor des Instituts für Rundfunkrecht, Universität Leipzig, Mitglied des Verfassungsgerichtshofs des Freistaates Sachsen

Rafael Entrena Cuesta
Catedràtic de dret administratiu, Universitat de Barcelona

Francesc Esteve i Balagué
Advocat i secretari general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Generalitat de Catalunya

Dolors Feliu Torrent
Directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica, Generalitat de Catalunya

Juan José Ferreiro Lapatza
Catedràtic de dret financer i tributari, Universitat de Barcelona

Joaquim Ferret i Jacas
Catedràtic de dret administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona

Tomàs Font i Llovet
Catedràtic de dret administratiu, Universitat de Barcelona

Xavier Forcadell Esteller
Coordinador General de la Diputació de Barcelona, Secretari Municipal i professor de dret administratiu, Universitat Rovira i Virgili

Teresa Freixes Sanjuan
Catedràtica de dret constitucional, Universitat Autònoma de Barcelona

Manuel Gerpe Landín
Catedràtic de dret constitucional, Universitat Autònoma de Barcelona

Judith Gifreu Font
Professora titutar de dret administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona

Robert Hazell
Professor of Government and the Constitution, School of Public Policy, University College London

Guillem López Casasnovas
Catedràtic d’economia aplicada, Universitat Pompeu Fabra

Víctor López Jalle
Cap de l'Àrea d'Organització de l'Administració i del Sector Públic, Generalitat de Catalunya

Elisenda Malaret Garcia
Catedràtica de dret administratiu, Universitat de Barcelona

Detlef Merten
Ordinarius für Offentliches Recht, insbesondere Wirtschaftsverwaltungsrecht und Sozialrecht, Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer

Antoni Milian i Massana
Catedràtic de dret administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona

Frank Moderne
Directeur du Centre d’Etude du Droit Public Comparé, Université Paris 1

Isidre Molas Batllori
Catedràtic de dret constitucional, Universitat Autònoma de Barcelona

Vicenç Navarro López
Catedràtic de ciència política i de l’Administració, Universitat Pompeu Fabra

Andreu Olesti Rayo
Catedràtic de dret internacional públic-dret comunitari, Universitat de Barcelona

Heribert Padrol
Advocat

Joan Pagès i Galtés
Catedràtic de dret financer, Universitat Rovira i Virgili

Juan M. Pemán Gavín
Catedràtic de dret administratiu, Universitat de Lleida

Josep-Enric Rebés i Solé
Membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

Jaume Renyer Alimbau
Secretari general Ajuntament de Reus

Ferran Requejo Coll
Professor de ciència política, Universitat Pompeu Fabra

Joan Ridao Martín
Professor titular acreditat de dret constitucional ANECA i agregat AQU, Universitat de Barcelona

Susanna Sartorio Albalat
Catedràtica de dret financer i tributari, Universitat de Barcelona

Cheryl A. Saunders
Professor of constitutional law, Center for Comparative Constitutional Law, University of Melbourne

José María Serna de la Garza
Doctor en govern, Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

Karl-Peter Sommermann
Univ-Prof. für Offentliches Recht, Staatslehre und Rechtsvergleichung, Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer

Domenico Sorace
Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Firenze

Joan Subirats Humet
Catedràtic de ciència política i de l’Administració, Universitat Autònoma de Barcelona

G. Alan Tarr
Professor of political science, Center for State Constitutional Studies, Rutgers University

Joaquim Tornos Mas
Catedràtic de dret administratiu, Universitat de Barcelona

Joan M. Trayter
Catedràtic de dret administratiu, Universitat de Girona

Josep M. Vallès Casadevall
Catedràtic de ciència política i de l’Administració, Universitat Autònoma de Barcelona

Marc Verdussen
Professeur de droit public, Université de Louvain

Jaume Vernet
Catedràtic de dret constitucional, Universitat Rovira i Virgili

Carles Viver i Pi-Sunyer
Catedràtic de dret constitucional, Universitat Pompeu Fabra

Albrecht Weber
Prof. Dr., Öffentliches Recht, Universität Osnäbruck

Karl Weber
O. Univ.-Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht, Finanzrecht und politikwissenschaft, Universität Insbruck

José Woehrling
Professeur titulaire de droit public, Université de Montréal

Anteriors directors/es i secretaris/àries

Joaquim Tornos Mas, director (1985-1987)
Joaquim Ferret Jacas, director (1987-2004)
Mercè Barceló Serramalera, directora (2005-2012)
Josep M. Castellà Andreu, director (2012-2016)
Elisenda Malaret, secretària del Consell (1989-2004)
Josep M. Castellà Andreu, secretari del Consell (2005-2012)
Belén Noguera de la Muela, secretària del Consell (2012-2016)

Antics membres del Consell Assessor

Miquel Caminal Badia †
Catedràtic de ciència política i de l’Administració, Universitat de Barcelona

Francesc Morata Tierra †
Catedràtic de ciència política i de l’Administració, Universitat Autònoma de Barcelona