L'ordenació espacial del gran equipament comercial i la seva adaptació a la Directiva de serveis: col·lisió de raons imperioses d'interès general i solapament de controls

José Manuel Pérez Fernández

Resum


L'objecte d'aquest treball és l'ordenació espacial del gran equipament comercial en tant que àmbit en què l'impacte de la Directiva de serveis és especialment intens. En primer lloc, s'analitza l'heterogeneïtat que caracteritza la intervenció dels poders públics en l'ordenació espacial del gran equipament comercial o «urbanisme comercial», delimitant els punts de fricció amb la directiva europea. En segon lloc, s'hi exposen alguns dels problemes més rellevants que s'observen en les solucions adoptades pel legislador sectorial autonòmic: concretament, les contradiccions entre les raons imperioses d'interès general invocades com a justificació de la intervenció pública i els criteris plasmats efectivament en els texts legals, i el solapament de controls que pot significar el manteniment de l'autorització comercial o segona llicència.

Paraules clau


Directiva de serveis; autorització; raons imperioses d'interès general; solapament de controls; gran equipament comercial; urbanisme comercial.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.