Núm. 11. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Desembre de 1989

Sumari

Estudis

Javier Salas
José Esteve Pardo
Andrea Colasio
José Luis Meilán Gil, Xaime Rodríguez-Arana Muñoz

Comentaris i notes

Carles Losada i Marrodán
César Aguado Renedo
Montserrat Caballol i Angrill
Xavier Mendoza Mayordomo, Joaquin Candel González

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Cròniques

Francesc Pau i Vall
Claude Olivesi

Notícies de llibres i revistes