El paper del poder judicial en l'evolució del federalismo nord-americà

Douglas Lee Donoho

Resum


Inevitablement, els sistemes federalistes necessiten processos a través dels quals es puguin resoldre les discussions sobre l'assignació de poder entre els governs nacionals i regionals. L'elecció que un país fa pel que fa a l'autoritat institucional que ha de resoldre tals discussions és crítica. En el context del federalisme americà, la història demostra que tals discussions s'han resolt principalment per mitjà de la via judicial.De manera significativa, el text constitucional mateix sovint disposa només d'una mínima orientació per resoldre si les afirmacions concretes de poder, normalment per part del Govern central, són conseqüents amb l'estructura constitucional. Atès que, de conformitat amb el poder de revisió judicial, els tribunals federals tenen l'última paraula amb relació al significat de la Constitució, aquesta indeterminació ha atorgat al Tribunal un gran poder i discreció a l'hora de donar forma als contorns del federalisme americà. Com a conseqüència, el poder federal ha fluctuat substancialment a través de la història americana i ha depès en gran part de les actituds judicials, les preferències personals i l'orientació política dels jutges.

Paraules clau


Federalisme nord-americà; revisió judicial; Constitució; clàusula de comerç; autonomia regional.

Text complet:

PDF (English)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.