Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació?

Novembre de 2007

Sumari

Xavier Bernadí Gil

Articles

Ignacio Villaverde Menéndez
Emilio Guichot Reina
Lorenzo Cotino Hueso
Javier Barnés Vázquez
Elisenda Malaret i Garcia
Julián Valero Torrijos
Pierre Trudel
Xavier Bernadí Gil
David Felip i Saborit

Comentari jurisprudencial

Antoni Roig Batalla

Comentari bibliogràfic

Agustí Cerrillo i Martínez

Estudis

Montserrat Aymà Barbany
Josep M. Sabaté Vidal

Notes

Ana María Delgado Gacía, Rafael Oliver Cuello