La responsabilitat civil subsidiària de l’Administració pels delictes comesos per membres dels cossos i forces de seguretat

Alfons Surroca Costa

Resum


Aquest treball analitza la responsabilitat civil subsidiària de l’administració pels delictes que cometen els membres dels cossos i forces de seguretat. La policia necessita fer servir armes per dur a terme les funcions d’acord amb la constitució i les lleis. Encara que això, en una gran majoria de casos redunda en benefici per a la societat, en alguns casos concrets suposa riscs importants. S’analitza, doctrinalment i jurisprudencial, com respon l’administració pública en aquests i altres casos, com per exemple, en delictes de tortura o en detencions il·legals, distingint segons si els fets il·lícits danyosos comesos pels funcionaris policials són en acte de servei o fora del servei, ja que en aquest últim supòsit, és més difícil de concretar la responsabilitat civil subsidiària de l’administració.


Paraules clau


Administració pública; policia; responsabilitat penal; codi penal; responsabilitat civil subsidiària; delicte.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.70 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.