El futur de la fiscalitat autonòmica sobre els dipòsits bancaris

Cesar García Novoa

Resum


La Sentència del Tribunal Constitucional 210/2012 ha declarat l'adequació a la Constitució de l'impost sobre dipòsits bancaris d'Extremadura. Tanmateix, aquests impostos plantegen grans dubtes des de la perspectiva constitucional i del Dret de la Unió Europea. La Sentència, a més, permet obrir el debat sobre el poder normatiu de les comunitats autònomes per crear impostos propis.


Paraules clau


Tribunal Constitucional; poder tributari; impostos sobre dipòsits bancaris; impostos propis de les comunitats autònomes; finançament autonòmic.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.6 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.