Núm. 6. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Maig de 1987

Sumari

Estudis

Albert Massot i Martí
Luis Bouza Brey
Tore Modeen
Francisco Pérez Amorós

Comentaris i notes

Miquel Carrobé Gené
Jaume Sànchez Isac

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Cròniques

Francesc Pau i Vall
Fernando López Ramón
Montserrat Cuchillo Foix

Notícies de llibres i revistes