Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Desembre de 1999

Sumari

Estudis

Juan Fernando López Aguilar
Rafael Gil Cremades
María Jesús García Morales

Comentaris i notes

Miguel Angel Cabellos Espiérrez
Oriol Mir Puigpelat

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Cròniques

Fernando Adolfo de Abel Vilela
Elvira Fernández Lozano

Notícies de llibres i revistes