Núm. 9. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Juliol de 1988

Sumari

Estudis

Alberto López Basaguren
Xavier Muro i Bas
Joan Subirats Humet
Antoni Monreal
Sebastián Martín-Retortillo Baquer

Comentaris i notes

Enric Fossas Espadaler
Manuel Vicens i Matas
Paola Sabatini
Geneviève Cerexhe, Maire-José Chidiac

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Cròniques

José Esteve Pardo
José Ramón Montero

Notícies de llibres i revistes