Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 46 L'efectivitat del dret a l'habitatge a Catalunya i el paper del dret urbanístic: esperances en ple drama? Resum  PDF  EPUB  similar documents
Juli Ponce Solé
"... /2011, així com les polítiques públiques en el nou context de crisi econòmica. Així, s ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Problemes actuals del dret urbanístic a Anglaterra. Referència especial al dret a l'habitatge, la cohesió social i el medi ambient Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Judith Gifreu Font
"... L’article analitza la peculiar configuració del sistema urbanístic anglès així com les polítiques ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Les connexions entre urbanisme, habitatge i medi ambient en la jurisprudència del Tribunal Suprem Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gerardo García-Álvarez Garcia
"... i extensió gradual de les avaluacions ambientals, incloent-hi l’elaboració dels plans urbanístics ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social La llei de l'habitatge de Catalunya: aspectes més destacats Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carme Trilla Bellart
"... bàsics de l’estat del benestar en matèria d’habitatge, que és l’ajut públic directe a les famílies ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els patrimonis públics de sòl en la legislació balear Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Munar Fullana
"... del patrimoni públic local de sòl, tradicionalment prevista en la legislació urbanística, en ocasió de l ..."
 
Núm. 52 Models de gestió de l’habitatge social a Espanya Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Núria Lambea Llop
"... -ne dos dels trets principals: la diversitat de proveïdors (públics i privats) i el fet que l ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Habitatge, drets socials i valors constitucionals (urbanisme, cohesió social, immigració i dret al medi ambient) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercedes Cuyás Palazón
"... de les formes tradicionals de planificació urbanística, i hi adquireix un protagonisme especial la qualitat ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Els drets socials i el dret a un habitatge Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ricardo García Macho
"... addresses the question of morphology and content of the right to decent housing. ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social El dret a l'habitatge com a dret social: implicacions constitucionals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gerardo Pisarello Prados
"... The right to decent housing, and housing rights in general, are widely recognized in international ..."
 
Núm. 46 La consulta popular com a mecanisme per revitalitzar l’urbanisme democràtic Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Marta Llorens Ferrer
"... En el context actual de greu crisi econòmica, en l'àmbit immobiliari i urbanístic han vist la llum ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Actualitat del dret urbanístic a França: les finalitats mediambientals i socials Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jacqueline Morand-Deviller
"... El dret urbanístic persegueix tres objectius inseparables: el desenvolupament econòmic ..."
 
Núm. 46 L’impacte de la crisi sobre els drets de l’àmbit social Resum  PDF  EPUB  Video  similar documents
Marc Carrillo López
"... in relation to labour rights, the right to housing and some social benefits. ..."
 
Núm. 53 La memòria justificativa en el control judicial de la discrecionalitat administrativa del planejament urbanístic Resum  PDF  EPUB  similar documents
Miquel Pons Portella
"... La memòria justificativa és un document en el qual el planificador urbanístic argumenta les raons ..."
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració Una aproximació econòmica a les dades de la immigració a Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Catalina Jordi Amorós
"... of the welfare state (health care, public health, and the pension system) and the housing market. It pays special ..."
 
Núm. 9. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les mancomunitats urbanístiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Muro i Bas
 
Núm. 54 El reconeixement de drets socials a través de la connexió amb drets fonamentals: cap a una progressiva superació de la doctrina clàssica Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
José Ignacio Cubero Marcos
"... fundamental or first-generation rights in order to recognise other social-based rights such as housing ..."
 
Núm. 1. Autonomies. Revista catalana de dret públic Dret urbanístic peculiar de Catalunya  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antonio Carceller Fernández
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Concurrència d'interessos i competències urbanístiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carles Pareja Lozano
 
Núm. 49 El Pla Nacional d'Empreses i Drets Humans i el marc regulador de les empreses del sector públic Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Encarnación Montoya Martín
"... 'ocupació i la internacionalització de la nostra economia. La Llei 2/2011, d'Economia Sostenible, fa una referència expressa ..."
 
Núm. 27. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recensions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Esther Seijas Villadangos, Marcel Mateu Vilaseca, Belén Noguera de la Muela, Dolors Canals Ametller
"... . Barceló, Mercè i Vintró, Joan (coord.), Dret públic de Catalunya. Fernández Torres, Juan Ramón, Las ..."
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les tècniques de distribució de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juli Esteban i Noguera
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Ordenació estatal i planejament urbanístic a la zona litoral Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Sebastià Grau i Àvila
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Urbanisme sostenible i classificació del sòl: legislació estatal i autonòmica Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Angel Menéndez Rexach
"... i urbanístics. Òbviament, el marge de maniobra que aquests tenen és ampli, ja que no hi ha un «model ..."
 
Núm. 48 Drets humans a Mèxic 2011-2013, el sorgiment d’un nou paradigma jurisprudencial. Anàlisi arran del premi de l’ONU Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Victor Manuel Collí Ek
"... iniciat el 2011 i que estan produint una revolució dels drets humans de grans proporcions. Partint ..."
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic La distribució actual de competències en matèria d'ordenació del territori, urbanisme i habitatge  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomás Quintana López
 
1 - 25 de 209 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)