L’impacte de la crisi sobre els drets de l’àmbit social

Marc Carrillo López

Resum


L’objecte d’aquest treball analitza, sense cap pretensió exhaustiva, l’impacte jurídic que han tingut les mesures preses sobre alguns dels drets de l’àmbit social, mitjançant la legislació d’urgència, per a fer front a la crisi econòmica i financera. En aquest sentit s’estudien els efectes sobre els drets laborals, el dret a l’habitatge i a algunes prestacions socials.


Paraules clau


Drets socials; dret al treball; dret a la negociació col•lectiva; dret a l’habitatge; dret de propietat; pensió de jubilació; decret llei; crisi econòmica.

Text complet:

PDF EPUB Video


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.3 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.