Les connexions entre urbanisme, habitatge i medi ambient en la jurisprudència del Tribunal Suprem

Gerardo García-Álvarez Garcia

Resum


El dret ambiental té una influència creixent en la resta de les polítiques públiques. En el treball s’intenta exemplificar aquestes interrelacions seleccionant determinats aspectes de la jurisprudència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem: medi ambient «urbà» i inviolabilitat del domicili, protecció del medi ambient «natural» mitjançant la classificació de sòl com a no urbanitzable i extensió gradual de les avaluacions ambientals, incloent-hi l’elaboració dels plans urbanístics, fins i tot abans de la introducció per via legislativa de les avaluacions ambientals estratègiques.


Paraules clau


Dret a un medi ambient adequat; domicili; avaluació d'impacte ambiental.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.