El dret a l'habitatge com a dret social: implicacions constitucionals

Gerardo Pisarello Prados

Resum


El dret a un habitatge digne i, en general, els drets habitacionals, compten amb un ampli reconeixement en el sistema internacional i regional de protecció de drets humans, així com en les ordenacions constitucionals internes. En el cas espanyol, si bé la doctrina i el Tribunal Constitucional s'han mostrat reticents a deduir d'aquest reconeixement el caràcter fonamental del dret, les seves potencialitats jurídiques són innegables. El present article intenta mostrar alguns dels estàndards internacionals, estatals, autonòmics, i fins i tot municipals, que haurien d'informar les actuals polítiques en l'àmbit de l'habitatge i de l'urbanisme, concebudes, no com simples polítiques conjunturals i discrecionals sinó com polítiques fundades en drets.


Paraules clau


Dret a l'habitatge; drets socials; drets constitucionals; drets fonamentals; dret internacional dels drets humans.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.