Expropiació temporal d'habitatges: alteracions en el denominat procediment d'urgència i propostes d'esmena

Cristina Argelich Comelles

Resum


Aquest article analitza les modificacions que es produeixen en el procediment expropiatori quan s'ha d'aplicar en el marc de la legislació autonòmica d'expropiació temporal de l'ús d'habitatges. Aquestes versen, fonamentalment, sobre la declaració d'interès social, la determinació de la indemnització expropiatòria i la concreció pràctica del dret de reversió en aquest àmbit. Finalment, s'atendrà els defectes que presenta l'expropiació forçosa com a mecanisme per arrendar forçosament un habitatge i es proposaran dues alternatives: l'articulació d'un arrendament forçós a través de l'execució subsidiària i l'articulació d'un procediment especial ad hoc.  

Paraules clau


Dret administratiu; dret civil; expropiació temporal d'habitatges; dret a l'habitatge; accés a l'habitatge; crisi hipotecària; habitatges buits; expropiació forçosa; dret immobiliariDOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i56.2018.3058 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.