Els drets socials i el dret a un habitatge

Ricardo García Macho

Resum


Aquest treball s’ocupa de l’estudi de la clàusula de l’Estat social partint de la tesi que ha de tenir un contingut constitucional concret, de la mateixa manera que la tenen els principis de l’Estat de dret i democràtic. Aquest contingut constitucional concret s’augmenta amb la panòplia de drets socials reconeguts al llarg del títol I de la Constitució espanyola. L’estudi de tot l’anterior es du a terme tenint en compte que tant el principi de l’Estat social com els drets socials han d’estar al servei de la llibertat de la persona, més enllà del seu angle de prestació. Finalment, s’aborda succintament l’examen de la morfologia i contingut del dret a un habitatge digne.


Paraules clau


Contingut constitucional de la clàusula de l'Estat social; estructura dels drets socials; drets socials al servei de la llibertat; dret a un habitatge digne.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.