Actualitat del dret urbanístic a França: les finalitats mediambientals i socials

Jacqueline Morand-Deviller

Resum


El dret urbanístic persegueix tres objectius inseparables: el desenvolupament econòmic, la protecció del medi ambient i la solidaritat social, que inspiren les recents reformes que han intervingut en el marc d’ordenances dites de simplificació (objectiu no atès!) del dret.

La protecció del medi ambient ha estat durant molt de temps discreta, però d'ara endavant afecta el conjunt de les polítiques i, el dret urbanístic no pot escapar a les restriccions mediambientals que tenen una presència cada vegada més gran, sobretot les del dret comunitari. França va adoptar, el març de 2005, una Carta del medi ambient de 10 articles que proclama més deures que drets. Diversos principis, nascuts del dret del medi ambient, han estat transposats en el dret urbanístic: principi de desenvolupament durador, d'integració, de participació i de precaució.

La integració de la solidaritat social al dret urbanístic és més recent. Es van procalamar dues finalitats: la de la mescla social i la de la diversitat de l'hàbitat, per tal d'intentar arreglar els problemes dels "barris en dificultats" però els seus resultats van ser decebedors. Més ambicioses són les recents lleis de 2005-2007 que retenen un "dret a l'allotjament oposable" i un vast programa de construccions en el marc de la renovació urbana.


Paraules clau


Desenvolupament sostenible; participació; integració; solidaritat social; renovació urbana.

Text complet:

PDF PDF (Español) PDF ()
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.