Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia El Consell Consultiu com a garant de l'autonomia: una mirada retrospectiva Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M. Àngels Arróniz i Morera de la Vall
"... Aquest treball té per objecte l'anàlisi retrospectiva de l'activitat del Consell Consultiu ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Consolidació dels consells consultius a Espanya i el seu paper com a garants de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Cano Bueso
"... analitza la tasca exercida pels òrgans consultius autonòmics i la seva participació en les funcions ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia La Comissió Jurídica Assessora com a garant de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Oriol Mir Puigpelat
"... en què fou restablerta, s'examina el paper que li correspon en l'actualitat com a òrgan consultiu garant de l ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Els consells consultius com a guardians de l'autonomia: bibliografia, jurisprudència, doctrina legal i perspectives Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Ruiz Miguel
"... 'examinar la legalitat dels reglaments executius autonòmics. Gairebé alhora van sorgir alguns consells consultius d ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Protecció de l'autogovern i control d'estatutarietat. El Consell de Garanties Estatutàries Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel A. Aparicio Pérez
"... . El Consell de Garanties Estatutàries s'ha configurat com un òrgan de col·laboració en les funcions ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària La reforma de la Comissió Jurídica Assessora. Comentari a la Llei 5/2005, de 2 de maig Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Clara Isabel Velasco Rico
"... de la Generalitat de Catalunya, l’única Administració autonòmica que disposa de dos organismes de caràcter col ..."
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La funció consultiva autonòmica i la seva institucionalització després de la STC 204/1992: algunes reflexions a propòsit de la Llei del Consell Consultiu de Galícia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Roberto L. Blanco Valdés
 
Núm. 8. Autonomies. Revista catalana de dret públic Els Consells Consultius de les Comunitats autònomes Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet
 
Núm. 16. Autonomies. Revista catalana de dret públic Dictamen núm. 181 del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya en relació amb la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú  PDF  PDF (Español)  similar documents
 
Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, M. Eugènia Cuenca, Vicenç Aguado i Cudolà, Esther Andreu i Fornós
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya ..."
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, M. Eugènia Cuenca, Vicenç Aguado i Cudolà, Esther Andreu i Fornós
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya ..."
 
Núm. 26. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, M. Eugènia Cuenca, Vicenç Aguadó i Cudolà, Esther Andreu i Fornós
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya ..."
 
Núm. 27. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, Vicenç Aguado i Cudolà, Esther Andreu i Fornós
"... de Catalunya, Dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya ..."
 
Núm. 28. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, Vicenç Aguado i Cudolà, Esther Andreu i Fornós
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya ..."
 
Núm. 29. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, Vicenç Aguado i Cudolà, Esther Andreu i Fornós
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya ..."
 
Núm. 1. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya ..."
 
Núms. 2 i 3 Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu ..."
 
Núm. 4. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, Isabel Baixeras, M. Eugènia Cuenca, Joaquim Ferret i Jacas, Joan Subirats Humet
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu ..."
 
Núm. 5. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu ..."
 
Núm. 6. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, Isabel Baixeras, M. Eugènia Cuenca, Joaquim Ferret i Jacas
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu ..."
 
Núm. 7. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, Isabel Baixeras, M. Eugènia Cuenca, Joaquim Ferret i Jacas
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu ..."
 
Núm. 8. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, Isabel Baixeras, M. Eugènia Cuenca, Joaquim Ferret i Jacas
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya ..."
 
Núm. 10. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, Isabel Baixeras, M. Eugènia Cuenca, Esther Andreu i Fornós
"... de Catalunya, Dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya ..."
 
Núm. 11. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, Isabel Baixeras, M. Eugènia Cuenca, Esther Andreu i Fornós
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya ..."
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Vintró Castells, M. Eugènia Cuenca, Vicenç Aguado i Cudolà, Esther Andreu i Fornós
"... de Catalunya; Dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya ..."
 
1 - 25 de 136 elements 1 2 3 4 5 6 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)