Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Especial Funció Pública.

Febrer de 1999

Sumari

Joaquim Ferret i Jacas

Articles

Miguel Sánchez Morón
Joan Mauri Majós
Manuel Férez Fernández
Anne Stevens

Estudis

Mikel Barreda Díez, María Galofré Alsina
Agustí Cerrillo i Martínez
Francisco José Rodríguez Pontón

Comentaris i notes

Marie-José Garot
Jordi Calvet Crespo
Joan David Janer Torrens

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Cròniques

Manuel Vicens i Matas
José Antonio Fernández Amor

Notícies de llibres i revistes