El Consell Consultiu com a garant de l'autonomia: una mirada retrospectiva

M. Àngels Arróniz i Morera de la Vall

Resum


Aquest treball té per objecte l'anàlisi retrospectiva de l'activitat del Consell Consultiu des de la seva creació, l'any 1981, fins al moment actual, en què actua en funcions, en espera de ser substituït pel nou Consell de Garanties Estatutàries, pendent de constitució. Aquesta anàlisi es fa des de la perspectiva de la funció principal del Consell Consultiu com a garant de l'autonomia, funció que exerceix tant mitjançant un control extern davant d'ingerències de normes estatals susceptibles de vulnerar les competències autonòmiques, commitjançant un control intern en seu de tramitació parlamentària, amb l'objecte de procurar un desenvolupament estatutari efectiu i una qualitat constitucional i estatutària de les lleis catalanes, que les preservi de futures impugnacions. En aquest context, es fa una classificació de la doctrina consultiva en quatre períodes temporals, principalment segons el perfil de les matèries tractades, el seu caràcter més o menys innovador i el diàleg que aquesta doctrina manté amb la jurisprudència constitucional. Així mateix, en cadascuna de les etapes evolutives es duu a terme una valoració addicional d'altres dades que es consideren significatives, com ara la tipologia predominant dels dictàmens emesos, la tendència observada respecte dels subjectes que els poden sol·licitar, el major o menor nombre de vots particulars que els acompanyen, o el grau de seguiment dels dictàmens per part del Parlament.

Paraules clau


Consell Consultiu; autonomia; òrgans estatutaris; competències autonòmiques.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.