Núm. 28. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Desembre de 2002

Sumari

Estudis

Pere Antoni Mas Cladera
Luis Ortega Álvarez
Avel·lí Blasco Esteve

Comentaris i notes

Mariola Rodríguez Font
Joan Pere López Pulido
José Antonio Fernández Amor

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Notícies de llibres i revistes