Núm. 26. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Desembre de 2000

Sumari

Estudis

Iñaki Agirreazkuenaga
Marc Tarrés Vives
Mikel Barreda Díez, María Galofré Alsina
Olivia Tambou
Iñaki Lasagabaster Herrarte

Comentaris i notes

Xavier Muro i Bas, Xavier Bernadí Gil

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Cròniques

Mercè Darnaculleta i Gardella
Mercè Darnaculleta i Gardella, Marc Tarrés Vives

Notícies de llibres i revistes