Núm. 27. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Desembre 2001

Sumari

Estudis

Desiderio Fernández Manjón
Marc Marsal i Ferret

Comentaris i notes

Juan B. Lorenzo de Membiela
Gérard Marcou

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Cròniques

Xaime Rodríguez-Arana Muñoz
Fernando López Ramón

Notícies de llibres i revistes