La Comissió Jurídica Assessora com a garant de l'autonomia

Oriol Mir Puigpelat

Resum


En aquest treball, després de recordar-se la funció de construcció de les institucions bàsiques de Catalunya que s'atribuí a la Comissió Jurídica Assessora durant la Segona República i en el moment en què fou restablerta, s'examina el paper que li correspon en l'actualitat com a òrgan consultiu garant de l'autonomia. S'analitzen les característiques definitòries d'aquesta funció de garantia i s'exposen els aspectes més significatius de la doctrina fixada per la Comissió en el seu exercici, des que elaborà el dictamen sobre el projecte d'Estatut d'autonomia de 1979. Es dedica una particular atenció a la interpretació efectuada per la Comissió del nou sistema de distribució de competències contingut en l'Estatut d'autonomia de 2006.

Paraules clau


Comissió Jurídica Assessora; Estatut d'autonomia; distribució de competències; Estat autonòmic; funció consultiva.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.