Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 49 Auge, crisi i declivi del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència com a microcosmos intergovernamental Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Marco Mazzarella
"... , amb un resum, des del punt de vista relacional, del règim jurídic dels tres nivells de protecció ..."
 
Núm. 53 De la «Carta del Bosc» al «dèficit ecològic» del constitucionalisme Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Michele Carducci
"... y las proyecciones sobre el futuro. Por otra parte, la democracia opera exclusivamente en el ámbito nacional ..."
 
Núm. 55 Fundacions del sector públic i finançament de la llibertat religiosa en el dret espanyol Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
María del Mar Martín García
"... de les confessions minoritàries i la promoció de la diversitat religiosa per part dels poders públics.  ..."
 
Núm. 48 Alguns comentaris sobre metodologia en estudis legals en vista dels desafiaments que la globalització planteja a la doctrina legal Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Stefano Civitarese Matteucci
"... . La primera part tracta, des d'un punt de vista conceptual, sobre què fa de l'estudi del dret un camp ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic El referèndum. Qüestions teòriques i de l'experiència italiana Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Massimo Luciani
"... presents en el Parlament oposin resistència a introduir-lo.Des d’aquest punt de vista, pot ser força ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La modificació de la Llei estatal 2/1974, de col·legis professionals, com a conseqüència de la transposició de la Directiva de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Silvia del Saz
"... quan la col·legiació és voluntària. En aquest treball s'estudien les bases de què parteix la normativa ..."
 
Núm. 49 La regulació jurídica del tercer sector a Itàlia i el Projecte de llei C2617 de 2014 Resum  PDF (Italiano)  PDF (Español)  EPUB (Italiano)  EPUB (Español)  similar documents
Emanuele Rossi
"... ’entendre’s per “tercer sector” i, per tant, de quins criteris es poden emprar per tal d’establir quins ens en formen part ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Les eleccions primàries com a forma de participació a la vida política italiana: un primer balanç després de deu anys d'"experiments" Resum  PDF (Italiano)  similar documents
Emanuele Rossi, Luca Gori
"... Partint de l’evolució històrica del sistema de partits polítics a Itàlia, la contribució té ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Consideracions constitucionals sobre el dret a un procés sense dilacions indegudes Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Adrià Rodés Mateu
"... discrecionalment i aplicats de forma aleatòria per part de qui hagi d’exercir aquestes facultats, la qual cosa ..."
 
Núm. 48 La democràcia participativa en la legislació regional italiana Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Nicola Vizioli
"... riforme costituzionali del 1999-2001. Dall’altro lato, l’articolo si sofferma sulle leggi delle tre ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos El control de constitucionalitat dels estatuts i de les constitucions dels ens territorials Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enric Fossas Espadaler
"... . Des del punt vista jurídic, tot porta a concloure que l'opinió majoritària no formula objeccions ..."
 
Núm. 53 La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència Resum  PDF  EPUB  similar documents
Mariola Rodríguez Font
"... des dels punts de vista social, econòmic i també jurídic, dels quals els poders públics no es poden, per motius ..."
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les fundacions en l'àmbit universitari Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Silvia del Saz Cordero
 
Núm. 48 Gibraltar, el seu estatut internacional i europeu, i la incidència de la crisi de 2013-2014 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Alejandro del Valle Gálvez
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'aplicació de la Llei de finques manifestament millorables i el Tribunal Constitucional. A propòsit de la Sentència 42/1989, de 16 de febrer  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Oliván del Cacho
 
Núm. 17. Autonomies. Revista catalana de dret públic Crònica del curs de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo: Les possibilitats d'una economia de muntanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Oliván del Cacho
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recensions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Oliván del Cacho
 
Núm. 20. Autonomies. Revista catalana de dret públic Aspectes juridico-administratius dels incendis forestals. Especial referència a la Comunitat Autònoma de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Oliván del Cacho
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Demanar la lluna en un cove? Sobre la possibilitat de prohibir penalment l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
David Felip i Saborit
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Polítiques nacionals de reforma dels sistemes universitaris i el procés d'integració europea Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Annamaria Poggi
"... es, inevitablemente, un proceso largo y no necesariamente lineal, como, por otra parte, lo son otros, tan importantes ..."
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'accés a les funcions públiques nacionals per part dels ciutadans de la Unió Europea  PDF  PDF (Español)  similar documents
Elvira Fernández Lozano
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Reflexions sobre la participació del ciutadà en les funcions administratives dins el sistema constitucional espanyol Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel Sánchez Morón
"... , però que deixa molt a desitjar des del punt de vista de la participació real i efectiva del ciutadà del carrer. S ..."
 
Núm. 52 La responsabilitat civil subsidiària de l’Administració pels delictes comesos per membres dels cossos i forces de seguretat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Alfons Surroca Costa
"... Aquest treball analitza la responsabilitat civil subsidiària de l’administració pels delictes ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La STC 31/2010, de 28 de juny. Punt i final en matèria de competències en immigració  PDF (Español)  similar documents
Laura García Juan
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Democràcia interna i drets dels afiliats als partits polítics Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Eduardo Vírgala Foruria
"... La democratització interna dels partits polítics és un requisit ineludible per al funcionament ..."
 
1 - 25 de 160 elements 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)