Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Deu anys de vigència de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

Desembre de 1990

Sumari

Estudis

Xavier Padrós i Castillon
Tomàs Font i Llovet
Manuel Ballbé Mallol
Andrés E. Navarro Munuera
Antoni Castells i Oliveres
Enoch Albertí Rovira
Carles Viver i Pi-Sunyer
Montserrat Cuchillo Foix
José Arias Velasco
Carles Pareja Lozano
Lluís Puig Ferriol
Antoni Choy i Tarrés
Manuel Gerpe Landín
Lluís J. Segura Ginard

Comentaris i notes

Edorta Cobreros Mendazona
Richard Cullen
Javier Oliván del Cacho
Lluís Cases Pallarès

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Notícies de llibres i revistes