Alguns comentaris sobre metodologia en estudis legals en vista dels desafiaments que la globalització planteja a la doctrina legal

Stefano Civitarese Matteucci

Resum


Aquest article tracta del creixent nombre d’escrits sorgits al voltant dels problemes de mètode en estudis de dret sobre els desafiaments que la globalització planteja a la doctrina legal. El propòsit de l'article és mantenir que en assumptes sobre metodologia legal hi ha poca metodologia i molta més ideologia i, també, com a conseqüència d'això,  mostrar que la percepció mateixa d’allò que no funciona i la recerca d'un 'gir metodològic' estan fortament influïdes per preferències ideològiques i no metodològiques. L’article està format per dues parts, les dues concebudes amb la finalitat de corroborar la posició esmentada. La primera part tracta, des d'un punt de vista conceptual, sobre què fa de l'estudi del dret un camp relativament autònom i se centra, especialment, en la idea del constructivisme doctrinal defensat pel prof. von Bogdandy. La segona part, tot prenent com a exemple un estudi recent sobre nous models de governança global pluralista, intenta sostenir que és possible conciliar el constructivisme doctrinal amb un món legal plural.


Paraules clau


Metodologia; doctrina legal; pluralisme; governança global.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.24 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.