Núm. 48, desembre de 2007

Sumari

Antoni Mirambell i Abancó
PDF

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Jacques Thiers
Àgueda Vallès i Elizalde
PDF
Luciana Calvo Ramos
Thomas Gergen

Estudis sobre dret lingüístic

Ramon Prat Bofill, Roser Serra Albert
PDF
Agustí Pou Pujolràs
PDF
José Manuel Pérez Fernández

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Delaney Michael Skerrett

Notes i informació

Joan Lluís Pérez Francesch
PDF
Juan-José López Burniol
PDF
Lluís Jou i Mirabent
PDF
Ariadna Lluís i Vidal-Folch
PDF
Jusèp Loís Sans Socasau
PDF

Legislació, jurisprudència i documentació

Santiago Vilardell i Codina
PDF
Mercè Teodoro i Peris
PDF
Antoni Nadal Soler
PDF
Xabier Iriondo Arana
Iulen Urbiola Loiarte
Santiago Vilardell i Codina
PDF
José Manuel Pérez Fernández
Narcís Mir i Sala
PDF
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
PDF
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
PDF

Recensions i notícies bibliogràfiques

Hèctor López Bofill
PDF
Josep Cru Talaveron
PDF
Xabier Arzoz Santisteban
Marina Solís Obiols
PDF