Vint anys de l'entrada en vigor de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries del Consell d’Europa. Necessitats de reforma o statu quo? (CA-EN)

Vicent Climent-Ferrando

Resum


Aquest article fa una anàlisi succinta dels vint anys de l’entrada en vigor de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i exposa les fites assolides durant aquestes dues dècades i els reptes de futur. El text repassa els aspectes positius, com ara la visibilització de les minories lingüístiques d’Europa, el tractament de les llengües regionals a l’agenda política d’un organisme internacional com el Consell d’Europa o l’aparició de debats nacionals sobre la promoció i la protecció de les llengües. Igualment, identifica i agrupa en sis grans blocs els reptes als quals ha de fer front la Carta, com ara l’estancament de les ratificacions per part dels estats membres, les tensions geopolítiques que afecten el treball del Consell d’Europa i el Secretariat de la Carta, les noves tecnologies i formes de comunicació, la manca de mecanismes sancionadors de la Carta, la immigració o els discursos neoliberals dominants sobre la diversitat lingüística i el multilingüisme.


Paraules clau


Consell d'Europa; Carta europea de les llengües regionals o minoritàries; llengües minoritàries; llengües regionals.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i69.2018.3160 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.