Anotació textual d'un corpus multilingüe d'interpretació judicial a partir d'enregistraments de processos penals reals

Mariana Orozco Jutorán

Resum


Aquest article presenta amb detall una de les fases del projecte TIPp (Traducció i interpretació en els processos penals), que es pregunta per la realitat de la pràctica de la interpretació judicial en els jutjats penals espanyols. La fase estudiada en aquesta contribució és el desenvolupament d’un sistema d’anotació de corpus oral creat ad hoc per poder descriure de manera rigorosa la pràctica de la interpretació judicial actual a Espanya a partir d’un corpus oral representatiu compilat a partir de processos penals que van tenir lloc als jutjats penals de Barcelona l’any 2015. El sistema d’anotació es divideix en dues grans categories anomenades «d’interacció» i «textuals» i en aquest article es detalla l’anotació textual, que inclou una sèrie d’indicadors, genèrics i específics, per poder descriure la fidelitat de la transmissió del missatge en el procés d’interpretació. Es presenten exemples concrets extrets del corpus oral i s’avancen alguns dels resultats que s’han obtingut sobre la pràctica de la interpretació judicial en tres combinacions lingüístiques: anglès-castellà, francès-castellà i romanès-castellà.


Paraules clau


Interpretació judicial en processos penals; anotació d'un corpus oral; indicadors textuals de traducció judicial; recursos per a intèrprets judicials.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i68.2017.3034 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.