Crònica legislativa de la Unió Europea. Primer semestre de 2017

Narcís Mir i Sala

Resum


Disposicions sobre els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua publicades al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de l’1 de gener al 30 de juny de 2017. L’ordre en què apareixen les disposicions citades és l’establert al DOUE. Les sigles EEE corresponen a l’Espai EconòmicEuropeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein.


Paraules clau


Unió Europea; Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE); dret lingüístic.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i68.2017.3012 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.