Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església La consideració del sòl contaminat com a residu a partir de la STJCE de 7 de setembre de 2004 i les seves repercussions en el dret alemany Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Aitana de la Varga Pastor
"... ’aquesta qüestió. On s’ha de fixar el límit del concepte de residu? La Directiva  75/442/CEE del Consell, de 15 ..."
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Situació actual en la gestió dels residus industrials a Catalunya: la Llei 2/1991, de mesures urgents Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M.Teresa Vadrí i Fortuny
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic Nota sobre les sentències del Tribunal Constitucional 100/1991 i 236/1991 relatives a la metrologia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jordi Conde Castejón, M. Mar Pérez Velasco
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Entorn del concepte de fundació Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josep M. Puig Salellas
 
Núm. 11. Autonomies. Revista catalana de dret públic Estudi comparatiu entre la legislació comunitària de l'Estat i catalana en matèria de residus Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francesc Pau i Vall
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic Investidures presidencials i formació de Govern després de les eleccions autonòmiques de 1991 Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel Revenga Sánchez
 
Núm. 7. Autonomies. Revista catalana de dret públic Notes sobre les Jornades d'estudi sobre problemes jurídics després de l'ingrés d'Espanya i Portugal a la CEE Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Un pas més en la regulació autonòmica en matèria de residus: la Llei 10/1997, de 22 d'agost, de residus sòlids urbans de Galícia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M.Teresa Vadrí i Fortuny
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida La bioseguretat com a concepte jurídic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Lorenzo Mellado Ruiz
"... i, també, nous conceptes. El terme «bioseguretat» n’és un. Es tracta d’un neologisme que ha aparegut recentment ..."
 
Núm. 29. Autonomies. Revista catalana de dret públic La posició del Govern espanyol en el procés constituent de 2004: el debat constitucional europeu i espanyol Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Manuel Martínez Sierra
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual Jurisprudència a l'entorn dels consells de l'audiovisual Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Amenós Álamo, Míriam García Quintana
"... . Finalment, examinem la jurisprudència recent sobre control de continguts sobre la base dels conceptes ..."
 
Núm. 49 La imposició de prestacions personals en concepte de sanció en l'àmbit educatiu Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Maria Jesús García García
 
Núm. 52 El concepte d’impost mediambiental en vista de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’estat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Estela Ferreiro Serret
"... La delimitació del concepte d’impost mediambiental és una qüestió complexa per la multiplicitat ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els patrimonis públics de sòl en la legislació balear Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Munar Fullana
"... ’entrada en vigor de la Llei territorial 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives ..."
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Vint-i-cinc anys de la Revista Catalana de Dret Públic: anàlisi del perfil dels autors que hi han publicat i de la temàtica dels articles Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Anna M. Pla Boix, Fernando Domínguez Garcia
"... les dues etapes de la Revista (de 1985 a 2004 i de 2005 a l'actualitat) i fa una anàlisi quantitativa ..."
 
Núm. 48 Qui pot reformar el Senat canadenc? Resum  PDF ()  EPUB ()  similar documents
Sébastien Grammond
"... de 1982, la seva interpretació de la fórmula d’esmena constitucional. Basant-se en el concepte d ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La jurisprudència constitucional sobre l'organització territorial de l'Estat autonòmic i bibliografia sobre la incidència d'aquesta jurisprudència. Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gerard Martín Alonso
"... (1991-1999); les reflexions doctrinals en perspectiva (2000-2010), i el debat doctrinal iniciat arran ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Estat i religió: la qualificació del model espanyol Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gustavo Suárez Pertierra
"... , sería necesario despojar el sistema de residuos confesionales, si se detectan,  y adaptar especialmente el sistema ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Audiovisual d'Andalusia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Emilio Guichot Reina, Juan Antonio Carrillo Donaire
"... La Llei andalusa 1/2004, de 17 de desembre, va crear el Consell Audiovisual d ..."
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic El recurs a la custòdia del territori i als acords voluntaris en l'àmbit del patrimoni natural i la biodiversitat Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Anna Pallarès Serrano
"... This paper studies two of the fundamental concepts of private cooperation in the field of natural ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària La participació de les comunitats autònomes a la Unió Europea Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gurutz Jáuregui Bereciartu
"... La victòria obtinguda pel PSOE a les eleccions generals de març de 2004 i la consegüent formació ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Règims d'intervenció administrativa: autorització, comunicació prèvia i declaració responsable Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Ramón Fernández Torres
"... del concepte clàssic d'autorització i examina l'ordenació de les altres formes d'intervenció administrativa ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 L'Estatut com a norma i la seva funció constitucional Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enoch Albertí Rovira, Josep M. Castellà Andreu, Enric Fossas Espadaler, Joaquín Tornos Mas
"... Concepte i funció de l’Estatut d’autonomia en la Sentència 31/2010, de 28 de juny, sobre l ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Bibliografia sobre relacions Església-Estat (dret eclesiàstic) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ricardo García García
"... eclesiasticista: concepte, contingut i mètode; relacions Església-Estat, tant històricament com a l ..."
 
Núm. 55 Bon govern, transparència i rendició de comptes. Reforçant i completant la legitimitat democràtica dels poders públics Resum  PDF  EPUB  similar documents
Elisenda Malaret Garcia
"... Aquest treball té per objecte l’anàlisi dels conceptes de bon govern, la transparència ..."
 
1 - 25 de 42 elements 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)