Jurisprudència a l'entorn dels consells de l'audiovisual

Juan Amenós Álamo, Míriam García Quintana

Resum


Aquest article examina la jurisprudència emesa en relació amb els consells de l’audiovisual. En primer lloc, examina la seva base constitucional, amb referències al dret comparat. En segon lloc, classifica sistemàticament les resolucions judicials que afectaran en el futur l’actuació dels consells de l’audiovisual i que avui enjudicien els actes de control realitzats per l’Administració pública competent en el sector. Distingim entre el control del contingut de la programació i el control del contingut de la publicitat. Finalment, examinem la jurisprudència recent sobre control de continguts sobre la base dels conceptes jurídics indeterminats establerts per la legislació en la configuració de les infraccions administratives.

En síntesi, la llibertat d’expressió és el punt de partida del raonament judicial. Però aquesta es veu restringida per limitacions formals —el dret a conèixer prèviament la programació—, temporals —amb franges concretes d’emissió per a la publicitat— o derivades de la salut o la seguretat. A més, es pot impedir l’emissió a causa de la vulneració de certs valors establerts legalment i estipulats com a conceptes jurídics indeterminats.


Paraules clau


Jurisprudència; consell de l'audiovisual; control de continguts; programació; publicitat; llibertat d'expressió; conceptes jurídics indeterminats.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.