Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Juliol de 1992

Sumari

Estudis

Carles Pareja Lozano
Fernando López Ramón
Juli Esteban i Noguera

Comentaris i notes

César Aguado Renedo
Sebastià Grau i Àvila
Francisco Fernández Segado
M.Teresa Vadrí i Fortuny

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Cròniques

Xaime Rodríguez-Arana Muñoz
Xavier Arbós Marín

Notícies de llibres i revistes