Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 45. L'ocupació pública La Funció Pública Europea Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Laure Levi
"... entre aquests drets i obligacions recíproques. Funcionaris i agents són, per tant, titulars de drets previstos a l ..."
 
Núm. 48 Qui pot reformar el Senat canadenc? Resum  PDF ()  EPUB ()  similar documents
Sébastien Grammond
"... .   Qui peut réformer le Sénat canadien? La Cour suprême du Canada a récemment rendu un avis consultatif ..."
 
Núm. 53 La situació administrativa de segona activitat aplicable a determinats cossos especials de funcionaris Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Joan Manuel Trayter Jiménez
"... Hi ha uns cossos de funcionaris (cossos de policia, cossos de bombers, cossos d'agents ..."
 
Núm. 53 L’article 49, paràgraf 3, de la Constitució de 4 d'octubre de 1958: antídot o “cop de força”? Resum  PDF (Français)  EPUB (Français)  similar documents
Hubert Alcaraz
"... l’occasion de son utilisation par le premier ministre. En réalité, les débats relatifs à l’usage de cet outil ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual Estan justificades les autoritats administratives de control del contingut de les emissions? L'experiència nord-americana Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Andrés Betancor Rodríguez
"... de la función de control de los contenidos audiovisuales. Es un tema controvertido porque estos contenidos ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Reflexions sobre la participació del ciutadà en les funcions administratives dins el sistema constitucional espanyol Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel Sánchez Morón
"... agents socials i algunes associacions i entitats representatives d'interessos o als seus dirigents ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Democràcia i Parlament Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Aragón Reyes
"... del mandat imperatiu, però, també, als problemes que pot plantejar el transfuguisme polític, cosa que obliga ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Servei públic i dret comunitari europeu Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xaime Rodríguez-Arana Muñoz
"... de noves obligacions públiques que l’Administració pública ha de garantir amb vista al bon funcionament ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Els consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles catalanes com a corporacions de dret públic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josep M. Sabaté Vidal
"... d’empresa, el desenvolupament econòmic i el medi. Això obliga tant el legislador com l ..."
 
Núm. 54 Del referèndum a la secessió – El procés quebequès d’accés a la sobirania i les seves lliçons en matèria d’autodeterminació Resum  PDF (Français)  EPUB (Français)  similar documents
Dave Guénette, Alain-G. Gagnon
"... Le Québec, en raison de ses deux référendums sur la souveraineté de 1980 et 1995, fait en quelque ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública La funció directiva Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Luis Bermejo Latre, Elisa Moreu Carbonell
"... En este artículo se analiza el régimen jurídico de la función directiva en el Estatuto Básico ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària L'Administració institucional a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joana Maria Socias Camacho, Bartomeu Trias Prats
"... ’organitzacions instrumentals en règim de descentralització funcional, alhora que s’ha dotat d’una legislació pròpia ..."
 
Núm. 19. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'Ararteko: anàlisi del primer quinquenni de funcionament  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josu Osés Abando
 
Núm. 17. Autonomies. Revista catalana de dret públic Agents de la propietat immobiliària. Intrusisme professional. Comentari a la Sentència 111/1993, de 25 de març Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Cristina Pujol Cardenal
 
Núm. 45. L'ocupació pública Jurisprudència i bibliografia sobre la funció pública Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gemma Geis Carreras
"... ’adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Cal destacar que el context de crisi econòmica actual està present ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 L'Estatut com a norma i la seva funció constitucional Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enoch Albertí Rovira, Josep M. Castellà Andreu, Enric Fossas Espadaler, Joaquín Tornos Mas
"... Concepto y función del Estatuto de Autonomía en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio ..."
 
Núm. 51 Les funcions del personal eventual en la jurisprudència Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Nuria María Garrido Cuenca, Francisco Delgado Piqueras
"... -administrativo sobre las funciones de confianza y asesoramiento del personal eventual, que la ley les encomienda ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic La influència del nou model d'agència estatal en la creació d'ens instrumentals de l'Administració de la Generalitat de Catalunya  PDF  similar documents
Joan Solanes Mullor
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos L'intèrpret suprem de la Constitució oberta i la funció bilateral dels estatuts: o la insuportable lleugeresa del poder de reforma constitucional Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier García Roca
 
Núm. 46 Dret internacional dels drets humans en períodes de crisi: criteris d’aplicació de les obligacions jurídiques internacionals en matèria de drets econòmics, socials i culturals Resum  PDF  EPUB  Video  similar documents
Jordi Bonet Pérez
"... L’objecte de l’article és oferir una panoràmica dels criteris d’aplicació de les obligacions ..."
 
Núm. 13. Autonomies. Revista catalana de dret públic Notes sobre la Llei italiana 86/1989, de 9 de març, de normes generals sobre la participació d'Itàlia en el procés normatiu comunitari i sobre els procediments d'execució de les obligacions comunitàries Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Andrés E. Navarro Munuera
 
Núm. 45. L'ocupació pública La carrera professional i l’avaluació de l’acompliment dels funcionaris públics Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Luis Miguel Arroyo Yanes
"... un lloc central el tractament de la carrera professional dels funcionaris públics i l’avaluació de l ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic La participació ciutadana en l'elaboració de disposicions reglamentaries: participació funcional i iniciativa reglamentària Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
María Jesús García García
"... de participació que se’n prevista. Tots els àmbits funcionals d’allò públic tenen reconeguda en el text ..."
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó: organització i funcionament  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Giménez Abad
 
Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic La distribució de competències en matèria de funció pública Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Mauri Majós
 
1 - 25 de 120 elements 1 2 3 4 5 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)