L’article 49, paràgraf 3, de la Constitució de 4 d'octubre de 1958: antídot o “cop de força”?

Hubert Alcaraz

Resum


L’article 49, paràgraf 3, de la Constitució de 4 d'octubre de 1958, ha estat objecte de crítiques recentment per culpa de la utilització que n’ha fet el primer ministre. De fet, els debats sobre l'ús d'aquesta eina del parlamentarisme racionalitzat són recurrents des dels inicis de la Cinquena República. No obstant això, un examen detallat del mecanisme en ell mateix i de les circumstàncies en què s'ha executat permet matisar-ne les crítiques i demostrar-ne la utilitat, passada i present.


Paraules clau


Dret constitucional, França, Constitució, Cinquena República, parlamentarisme racionalitzat, article 49.3 de la Constitució, Constitució del 4 d'octubre de 1958, responsabilitat política, govern, executiu.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i53.2016.2878 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.