La funció directiva

José Luis Bermejo Latre, Elisa Moreu Carbonell

Resum


En aquest article s'analitza el règim jurídic de la funció directiva a l'Estatut bàsic de l'empleat públic posant en relleu les seves insuficiències i proposant solucions de futur, ja que l'Estatut bàsic deixa obert el disseny del directiu públic professional. Perquè la figura del personal directiu encaixi amb èxit en les nostres administracions públiques resulta inajornable adaptar-ne l'estructura organitzativa i establir mecanismes que garanteixin la independència i l'objectivitat del directiu, tan sensible a la canviant conjuntura política.


Paraules clau


Administració pública; empleats públics; personal directiu.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.