Estan justificades les autoritats administratives de control del contingut de les emissions? L'experiència nord-americana

Andrés Betancor Rodríguez

Resum


Un tema controvertit és el relatiu a l’habilitació a una autoritat administrativa de la funció de control dels continguts audiovisuals. És un tema controvertit perquè aquests continguts estan emparats pel dret fonamental a la llibertat d’expressió. Per tant, la controvèrsia al·ludeix a si seria constitucionalment admissible que una autoritat administrativa controlés l’exercici d’aquest dret. El cas nord-americà ens ofereix un exemple d’aquest tipus de control i la seva admissió constitucional. Encara que es tracta d’un control circumscrit a les emissions obscenes, indecents i irreverents, ens ofereix, tanmateix, un exemple rellevant de les dificultats i amenaces que presenta. Aquest exemple ens serveix per interrogar-nos sobre aquest mateix problema en el cas espanyol. El Tribunal Constitucional ha elaborat una doctrina sobre com s’han d’aplicar els límits constitucionals a les llibertats de l’article 20 CE. Aquesta aplicació necessita, d’una banda, una determinació correcta de l’abast de cada límit i, de l’altra, una ponderació dels béns en conflicte, però sobre la base de la preferència especial que ocupa la llibertat d’expressió per la seva connexió amb un dels pilars de l’Estat democràtic: l’opinió pública lliure. Aquestes activitats no les pot dur a terme, des del nostre punt de vista, una autoritat administrativa. El marge d’apreciació que comporten supera el marge d’apreciació que raonablement ha d’estar a les mans de l’Administració. Tant és així que estaríem materialment davant d’un supòsit de censura prohibida constitucionalment (art. 20.2 CE). Aquestes objeccions no poden ser salvades per la independència d’aquestes autoritats, perquè aquesta independència està al servei de l’expertise, no a la inversa. I en aquests casos (aplicació dels límits constitucionals) no hi ha expertise possible. Finalment, s’analitza el cas del Consell de l’Audiovisual de Catalunya com a exemple dels problemes constitucionals que suscita el control administratiu dels continguts audiovisuals.

 

 


Paraules clau


Administració independent; llibertat d'expressió; control administratiu del contingut audiovisual; censura; agències nord-americanes; Federal Comunications Commission; Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.