Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Naturalesa, contingut i abast constitucional de l'autonomia universitària (enfocament jurisprudencial i doctrinal de les principals qüestions plantejades en l'article 27.10 de la Constitució) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enriqueta Expósito Gómez
"... a determinar la naturalesa, el contingut i l'abast constitucional de l'autonomia universitària ..."
 
Núm. 53 Els òrgans de govern universitari: reforma i inclusió de membres externs Resum  PDF  EPUB  similar documents
Albert Lladó Martínez
"... de la governança de les universitats, el seu sistema de govern i la necessitat d’una reforma en profunditat ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Reflexions a l'entorn del sistema de govern de les universitats davant del repte de modernització de la governança universitària Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Rafael Martínez Martínez
"... El model de governança de les universitats espanyoles està en qüestió. Per això, des de fa temps ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Finançament i govern de les universitats públiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Santiago Guerrero Boned
"... referit al finançament de la universitat pública i al seu govern. Comencem descrivint les fonts ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Qüestions prospectives del professorat universitari Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Andradas Heranz, Julio V. González García
"... directament el professorat de les universitats públiques espanyoles. En particular, es descriuen les diferents ..."
 
Núm. 47 Reflexions sobre la universitat, la seva crisi, l'educació i la crisi econòmica Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Iñaki Lasagabaster Herrarte
"... i universitari. S'estima que la universitat es troba en una crisi, però no solament derivada de la crisi ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Polítiques nacionals de reforma dels sistemes universitaris i el procés d'integració europea Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Annamaria Poggi
"... Les polítiques nacionals sobre els sistemes universitaris es mostren, més entrecreuades ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? La participació de la societat a la universitat Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Pons Ràfols
"... Les universitats espanyoles afronten darrerament un recurrent debat sobre la governança ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? L'autonomia universitària a Espanya avui: entre el mite i la realitat Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gregorio Cámara Villar
"... L'actual i intens procés de transformació que viu la universitat espanyola, conforme a un nou ..."
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Una aproximació al conreu del dret públic a Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enric Argullol i Murgadas
"... que exercien un paper secundari a la universitat, a la segona meitat de segle la intervenció universitària ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? L'Espai Europeu d'Educació Superior i la seva implantació a les universitats espanyoles Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Vidal Prado
"... a totes les universitats europees. En aquest treball s'analitza l'evolució dels objectius del que s'ha denominat «procés ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Els efectes de la implantació de l'EEES en l'avaluació de la competència docent a Espanya Resum  PDF (English)  similar documents
Arturo Galán González, María García Amilburu, Isabel Muñoz San Roque
"... sobre els canvis exigits en l'ensenyament universitari; la documentació es limita a declarar que els canvis s ..."
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Algunes notes sobre el desenvolupament de la doctrina constitucionalista espanyola Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Luis López Guerra
"... 'aprovació de la Constitució de 1978. En la seva evolució ha tingut una rellevància especial la consideració ..."
 
Núm. 17. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'autonomia universitària: límits i possibilitats en relació amb la recent jurisprudència constitucional i ordinària  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antonio Embid Irujo
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia La dificultat del Tribunal Constitucional com a garant de l'autonomia territorial Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Pedro Cruz Villalón
"... El procés de descentralització política d'Espanya, iniciat a partir de la Constitució de 1978 ..."
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Autonomia universitària i denominació de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana (Comentari a la Sentència del Tribunal Constitucional 75/1997, de 21 d'abril) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Eva Pons Parera
 
Núm. 17. Autonomies. Revista catalana de dret públic El règim jurídic del professorat universitari: la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre el seu repartiment competencial i algunes conseqüències sobre el dret vigent Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Manuel Trayter Jiménez
 
Núm. 13. Autonomies. Revista catalana de dret públic La constitució territorial de l'Estat Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Pedro Cruz Villalón
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic Constitució econòmica i constitució territorial econòmica  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enrique García Llovet
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les fundacions en l'àmbit universitari Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Silvia del Saz Cordero
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les fundacions universitàries. Anàlisi d'algunes experiències Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Cristina Boix Serra, Juan Parés Puig
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Algunes consideracions sobre la gestió dels serveis universitaris a Espanya  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomás Quintana López
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic Comentaris a la Constitució andorrana de 1993 Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jordi Jané Guasch
 
Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic Reflexions entorn dels canvis principals que ha experimentat la funció pública nord-americana (1978-1998): mite i realitat  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Férez Fernández
 
Núm. 48 Qui pot reformar el Senat canadenc? Resum  PDF ()  EPUB ()  similar documents
Sébastien Grammond
"... de reforma constitucional és aplicable a la reforma del Senat canadenc. Aquest article ofereix ..."
 
1 - 25 de 225 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)