Núm. 13. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Desembre de 1991

Sumari

Estudis

Pablo Pérez Tremps
Joaquin Tornos Mas
Alegria Borràs Rodríguez

Comentaris i notes

Ignacio Granado Hijelmo
Antoni Roig Batalla
Francesc Guillén Lasierra
Ramon Riu Fortuny
Pedro Cruz Villalón
Andrés E. Navarro Munuera

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Cròniques

Josep Mir i Bagó

Notícies de llibres i revistes