Una aproximació al conreu del dret públic a Catalunya

Enric Argullol i Murgadas

Resum


Al llarg del segle XX s'ha anat enfortint el conreu del dret públic (constitucional i administratiu) a Catalunya. Si durant les primeres dècades es pot dir que estava en mans d'advocats i funcionaris locals que exercien un paper secundari a la universitat, a la segona meitat de segle la intervenció universitària va ser molt més intensa, ja que es va veure reforçada i incentivada en instaurar-se la democràcia i l'autonomia al final dels anys setanta.

Paraules clau


Dret públic; autonomia; administració local; revistes i grups de recerca; universitats.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.