Polítiques nacionals de reforma dels sistemes universitaris i el procés d'integració europea

Annamaria Poggi

Resum


Les polítiques nacionals sobre els sistemes universitaris es mostren, més entrecreuades i interdependents del que sembla, a causa del procés d'integració europea. Les direccions cap a les quals s'encaminen són diferents en funció dels seus objectius (docència o investigació), però absolutament convergents cap a la consecució d'una mateixa finalitat: la creació d'un Espai Comú. Es tracta, com és obvi, d'un procés que, malgrat trobar les seves arrels en la creació de la Comunitat Europea és, inevitablement, un procés llarg i no necessàriament lineal, com, d'altra banda, ho són d'altres, tan importants o més, en l'àmbit europeu.

Paraules clau


Reforma dels sistemes universitaris; integració europea; Procés de Bolonya; Declaració de Lisboa; Espai comú europeu d'ensenyament i d'investigació.

 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.