Reflexions sobre la universitat, la seva crisi, l'educació i la crisi econòmica

Iñaki Lasagabaster Herrarte

Resum


Aquest treball fa una sèrie de reflexions sobre algunes qüestions actuals del sistema educatiu i universitari. S'estima que la universitat es troba en una crisi, però no solament derivada de la crisi econòmica. Es fa, també, una reflexió sobre el professorat, els plans d'estudi, l'organització i la investigació a la universitat, cridant l'atenció sobre com d’inadequades són algunes propostes en relació amb el professorat i la modificació dels plans d'estudi realitzada sense la suficient reflexió. Es crida l'atenció sobre els perills del control en el desenvolupament de la investigació, amb la conseqüència de la monopolització per part d'alguns subjectes privats de la valoració de la investigació universitària. Es reflexiona, finalment, sobre la reducció de la política de beques en l'educació no universitària, sense considerar les conseqüències acadèmiques i socials d'aquesta política, així com el paper creixent que s'atorga a matèries relacionades amb l'educació catòlica en el sistema educatiu.

Paraules clau


Universitat; plans d'estudi; professorat; investigació; educació no universitària.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.10 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.