Núm. 30. Autonomies. Revista catalana de dret públic

Novembre de 2004

Sumari

Estudis

Àlex Seglers
Josep M. Reniu i Vilamala
Guillem López Casasnovas, Albert Castellanos Maduell

Comentaris i notes

Carlos Alberto Alonso Espinosa

Activitat normativa, jurisprudencial i consultiva

 
 
 

Cròniques

Xavier Sebastià