Sentència i documents relacionats (no inclosos a la versió en paper)

Consell de Redacció Revista catalana de dret públic

Resum


 

 


Paraules clau


Estatut d'autonomia de Catalunya; Sentència del Tribunal constitucional; STC sobre l'EAC; recursos d'inconstitucionalitat; comunitats autònomes

Text complet:

HTML HTML (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.v0i0.2257 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.