Sobre el dret administratiu de la informació

Javier Barnés Vázquez

Resum


El dret administratiu del segle XXI, en contrast amb el dret administratiu del segle XIX i del XX, serà un «dret administratiu de la informació». La informació i la comunicació amb la societat han estat sempre rellevants per a l’Estat i l’Administració, però avui adquireixen un relleu i un sentit diferents. Quin ha de ser el seu contingut i la manera com s’hagi de construir és una cosa que només el futur revelarà. Aquí s’avancen dues hipòtesis principals:

 a) La informació i la comunicació no són un sector més de la part especial, sinó la columna que vertebra transversalment el cos, que fermenta i impregna la part general. No és que la informació i la comunicació hagin de trobar un espai dins la part general, és que són «part general». Totes les institucions clàssiques del dret administratiu han de ser enteses i redescobertes en la seva dimensió comunicativa.

 b) El fenomen de la informació i la comunicació contemporànies, afavorit per les noves tecnologies, no es pot concebre aïlladament, sinó en la seva manera de ser actual, és a dir, de la mà dels moviments i les revolucions amb què es troba entrellaçat profundament: la globalització de l’economia; la desregulació, la liberalització i la privatització; la col·laboració públic-privat i altres models regulatoris; etc. El dret administratiu del futur haurà de conèixer noves tècniques, instruments i institucions. I, sobretot, un nou sistema de relacions entre els seus elements. En aquest sentit, el dret administratiu de la informació representa la punta de llança de la reforma i la modernització del sistema científic del dret administratiu. 


Paraules clau


Dret administratiu de la informació; societat de la informació i del coneixement; reforma del dret Administratiu; comunicació entre l’Administració i el ciutadà.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.