La posició del Tribunal Constitucional espanyol després de la Sentència 31/2010

Paloma Requejo Rodríguez

Resum


La Sentència del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010 mostra la posició del Tribunal Constitucional respecte del constituent i del legislador. La seva funció d'intèrpret suprem, no únic, de la Constitució l'aproxima al primer, en oferir una lectura autèntica i definitiva de la seva obra, llevat d'un canvi jurisprudencial o reforma constitucional. L'abast d'aquesta tasca hauria de matisar-se segons la naturalesa abstracta o oberta de la norma a interpretar. El tancament d'obertures estructurals hauria de correspondre únicament al legislador, sota el control d'un Constitucional que necessita el marc abstracte que aquest ha de respectar. La deferència que mereix el legislador democràtic també resulta qüestionada quan la tècnica d'interpretació conforme prescindeix de la literalitat de la llei, passant, llavors, a ser suplantat pel mateix Tribunal Constitucional.

Paraules clau


Tribunal Constitucional; interpretació constitucional; interpretació conforme; sentències interpretatives.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.