Bibliografia sobre estrangeria i immigració

Ignasi Manrubia Costa

Resum


La bibliografia jurídica sobre estrangeria i immigració al nostre país ha viscut un enorme salt quantitatiu i qualitatiu des de finals dels anys noranta, coincidint amb l'arribada de forts contingents de ciutadans estrangers, principalment per raons laborals. La profunda redefinició del règimjurídic d'estrangeria i immigració que es va iniciar amb l'aprovació de la Llei orgànica 4/2000,d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, així comla problemàtica jurídica sorgida arran de la seva aplicació pràctica, han generat un interessant debat doctrinal sobre lamatèria que ha tingut reflex en un extraordinari ventall de publicacions. En aquest article s'ofereix una panoràmica general del debat actual sobre la matèria i se'n ressenyen les publicacionsmés significatives.

Paraules clau


Estrangeria; immigració; bibliografia.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.