Els drets socials, avui

José Luis Cascajo Castro

Resum


El punt de partida són els recents catàlegs de drets socials en els diferents nivells territorials. El treball parteix del nou marc juridicopositiu vigent, ja que és el que reflecteix les necessitats i aspiracions vitals presents. A la problemàtica constitucional ja coneguda d’aquesta figura afegeix, ara, la reflexió sobre la seva dimensió descentralitzada amb motiu de les últimes reformes estatutàries i de decisions recents del Tribunal Constitucional sobre la matèria.

Es pretén explicar el significat i l’abast dels drets socials des de la seva nova positivització tant supranacional com autonòmica, buscant evitar la seva tendència crònica a la devaluació normativa.

La implementació descentralitzada d’aquests drets obre un nou camp de reflexió que revitalitzen les últimes concepcions dels drets socials a càrrec d’autors com Alexy i Ferrajoli, entre d’altres.

L’autor del treball recull els vells i nous tòpics doctrinals sobre aquest tema per tractar de descriure de manera succinta l’estat actual de la qüestió.

Es pretén recordar també que la qüestió central no versa tant sobre els aspectes jurídics de positivització d’aquests drets, sinó més aviat sobre els mitjans d’implementació que requereixen aquests drets.

La lectura crítica d’aportacions recents a la teoria constitucional dels drets socials i el seu impacte en la doctrina espanyola ocupen també una part d’aquest treball.

Es conclou apuntant la necessitat de trobar un nou marc doctrinal que permeti repensar una figura tan compromesa. Tampoc hi manca una al·lusió a les esperances fallides que representa el contingut normatiu de l’article 47 de la Constitució vigent.

 


Paraules clau


Ciutadania social; Drets socials; Principis i drets estatutaris; Estatuts d'autonomia; Recents concepcions dels drets socials.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.