Textos i recursos de referència per abordar els reptes del dret públic davant les ciències de la vida des d'una perspectiva bioètica

Itziar de Lecuona Ramírez

Resum


La protecció dels drets fonamentals de l’ésser humà és el repte més important a què s’enfronta el dret públic en relació amb les ciències de la vida. La bioètica —estretament lligada al dret— sorgeix amb la finalitat de reflexionar sobre les implicacions ètiques, jurídiques i socials de les noves tecnologies des d’una perspectiva interdisciplinària.

L’objectiu d’aquest treball és proposar i analitzar alguns dels textos de referència per a la bioètica així com els recursos disponibles en xarxa, en els quals el dret públic pugui trobar les pautes necessàries per abordar els conflictes que la biotecnologia genera, per tal d’establir una protecció efectiva dels drets fonamentals implicats. En primer lloc, es recomana una bibliografia introductòria sobre la problemàtica a què l’ésser humà s’ha d’enfrontar i sobre els arguments en què es podrien basar les decisions derivades de l’impacte del progrés biotecnològic i les seves conseqüències. En segon lloc s’aprofundeix l’estudi de l’Informe Belmont, del Conveni sobre drets humans i biomedicina del Consell d’Europa i la Declaració universal sobre bioètica i drets humans de la UNESCO, que permeten especificar quins són els drets fonamentals implicats i, a través d’ells, quins són els temes entorn dels quals la bioètica reflexiona. Finalment, s’assenyalen una sèrie de recursos electrònics —tant de caràcter normatiu com tècnic— per dotar d’eines útils els qui es vulguin endinsar en les bases bioètiques que permetin completar l’anàlisi dels reptes que les ciències de la vida plantegen al dret públic. Al costat dels textos i recursos esmentats es van introduint àmplies referències bibliogràfiques.


Paraules clau


Bioètica; drets humans; biotecnologia; biomedicina; investigació.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.